Специалност „Мехатроника” е съобразена със световните тенденции в развитието на най-перспективните и иновативни области на инженерните науки, защото съчетава методите на механиката, електрониката и информационните компютърни технологии за създаване на машини и  роботи  от ново поколение.

Мехатрониката е съвременна област от науката и технологиите, посветена на създаване и функциониране на машини и системи с контролирано от компютър движение, което се основава на знания в областта на механиката, електрониката и микропроцесорната техника, информационните технологии и компютърното управление на движенията в машините и агрегатите.

Много от съвременните системи са мехатронни или използват принципите на мехатрониката. Така постепенно тя се превръща в „науката за всичко” . Мехатрониката се използва в много индустрии и сектори, като например робототехниката, авиационната и космическа техника, медицинското и спортно оборудване, домакинските уреди. Персоналният компютър е също мехатронна система, тъй като съдържа мехатронни модули, като твърди дискове, оптични връзки. Мехатронни системи са  и роботите и  машините с ЦПУ.

Съвременното машиностроене интегрира в себе си все повече електроника и автоматика във вид на сензори, актуатори и компютри в разработваните уреди, машини и системи. Проектирането, производството и експлоатацията на мехатронни системи изисква нов инженерен подход поради съвместното функциониране на компоненти от механиката, оптиката, оптоелектрониката, електротехниката и електрониката, характерно за тези системи.

Производствените фирми в града, в областта и страната все повече и повече се нуждаят от машинни техници , оператори и програмисти на мехатронни модули и системи.

Изтегли (PDF, 329KB)

Други специалности