МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

България е богата на природни ресурси страна, а това дава големи възможности за развитие на селското стопанство. Аграрният сектор винаги е бил важен и определящ в икономиката на страната.Селското стопанство е един от приоритетите на националната икономика. Основна цел на обучението по професията “Техник на селскостопанска техника” е придобиване на професионални компетенции за безопасно техническо обслужване, диагностика, ремонт и експлоатация на земеделска и авто-техника, необходими за реализацията на обучаваните в обслужването на механизираните дейности в областта на селското стопанство. Обучаваният по професията “Техник на селскостопанска техника” – трета степен на професионална квалификация, може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “Ткт”, “Твк” и “В”. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Техник на селскостопанска техника”, могат да постъпват на работа на длъжности от областта на селското стопанство:  “Монтьор на моторни превозни средства”, “Монтьор на трактори, пътностроителни и селскостопански машини”, “Селскостопански производители, осигуряващи самостоятелно препитание”,  “Водачи на леки и лекотоварни автомобили”, “Водачи на селскостопански машини”,“Тракторист”, “Нискоквалифицирани работници, извършващи временни услуги” и др.

Изтегли (PDF, 420KB)

Други специалности