Категория: Програма “ЕРАЗЪМ+”

Програма “ЕРАЗЪМ+”

Успешна реализация по проект по програма Еразъм+  на тема “Биологично земеделие за биоразнообразие и опазване на околната среда”. Реализацията на проекта се осъществи съвместно с „Мост Сас“ град Кастелето Тичино – територия на регион Пиемонте – Италия, за времето от 29.03.2015 г. до 12.04.2015 г. Ползватели бяха консорциум от три професионални гимназии с по 10 ученика и трима придружители

Вижте повече →
section-erasmus

Програма “ЕРАЗЪМ+”

Новата европейска програма „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса

Вижте повече →