Blog Archives

РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ НА ТЕМА „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

Училището ни разработи, спечели и реализира проект по Национална кампания „За чиста околна среда – 2022“, инициирана от ПУДООС към МОСВ. Основната идея на проекта е да разчупим модела на обучение, като на едно и също място съвместим формирането на  двигателна култура, атрактивното и ефективно провеждането на практически занятия, и почивка чрез наблюдение и уважение на

Вижте повече →

„МЕЧЕШКО УЧИЛИЩЕ“ НА ГОСТИ В ПГСГСТ

Учениците от ПГ бяха част от инициативата на „Мечешки истории“ и НПО Сдружение „Урсус“, във връзка с проекта на МОСВ „Младежи за околна среда“. Гостът ни Йордан Тотев представи проекта „Мечешко училище“, чиято основна цел е повишаване на информираността и ангажираността на младите хора/ местното население към опазване на околната среда, в частност кафявата мечка

Вижте повече →

Междуинституционална квалификация

Междуинституционална квалификация на тема „Споделяне на добри практики за задържане на учениците в училище“ в периода 25 – 26.11.2022 г. в гр. Хасково. Участници – педагогическите специалисти от Професионална селскостопанска гимназия гр. Садово, Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора и ПГ по СГСТ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Чепеларе.

Вижте повече →

ПРЕД ВАС БУДИТЕЛИ …

Поклон, безшумни жрецо на свяст и на светлик, за вечното, борецо, на бъднини, творецо безимен и велик!  Иван Вазов, “Народният учител” Първи ноември е онзи ден, в който можем да обърнем поглед назад, в десетилетията, във вековете… да помислим за миналото, да видим символа… Символът на вярата, да си спомним, да се поучим, да се

Вижте повече →

Европейски ден на спорта в ПГСГСТ……

  В днешния слънчев ден,  залагайки на елемента на забавлението и физическата активност,  ученици и учители от ПГСГСТ  се организираха в поход  до местността „Старата воденица“. Европейски ден на спорта в училище се осъществява в последния петък на месец  септември. Основната цел на кампанията е да насърчава физическата активност сред учениците 

Вижте повече →