ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ

Туристическата индустрия не спира да се разраства, тя не се отнася само към отдиха и гостоприемството. Има различни слоеве в туризма и различен вид туризъм: има селски, планински, културен, спортен туризъм. Има туризъм, насочен към определени групи хора и такъв, обслужващ луксозни и бутикови хотели и предлагащ изключително скъпи стоки. Основна цел  на обучението по специалност „Туристическа анимация“ е придобиване на професионални компетенции – теоретични знания, практически умения и професионално – личностни качества за успешно упражняване на професията „Аниматор в туризма”. След успешно приключване на обучението учениците придобиват следните знания и умения: технологията на туристическата анимация, културно-познавателна анимация, трудово-творческа анимация, спортна анимация, развлекателна анимация, видовете програмен туризъм – развлекателни турове, семеен туризъм, хоби, турове, обучаващ туризъм, религиозен туризъм и др., особеностите на анимацията в морския рекреативен туризъм; на анимацията в планинския рекреативен туризъм; на анимация в маршрутно-познавателния туризъм, същността и съдържанието на екскурзоводството – посредническа дейност, пропагандна дейност, организаторска дейност, нормативните и икономическите регулатори в туризма, стандартните процедури за туристи изискващи специално внимание-деца, инвалиди, хора с намалена мобилност, терминологията на туристическата анимация и на туристическата индустрия.

Други специалности