ПРОЕКТ BioRES

ПГ по СГСТ бе поканена за участие в  образователно пътуване относно устойчивите регионални вериги за снабдяване и търговия с дървесна биомаса от Националната Асоциация по Биомаса – България, която е партньор в проекта BioRES, който е финансиран чрез програмата на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и цели да подобри местните връзки и потребление

Вижте повече →