Категория: ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07 – Ученически практики

ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

По проект “Ученически практики” за учебната 2014 – 2015 година бяха включени 31 ученика от ПГСГСТ. Всички те завършиха успешно, за което получиха сертификати и им бяха изплатени стипендии в размер общо на 9300 лева.

Вижте повече →

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07 – Ученически практики

За трета поредна година (за учебната 2014 – 2015) приключи успешно реализацията на проект “Ученически практики” в ПГСГСТ – Чепеларе. Знания, умения и компетенции в реална работна среда усвоиха 31 ученика. За успешното приключване на практиката те получиха Сертификат за проведена практика на реално работно място и стипендии в размер общо на 9300 лв. През

Вижте повече →

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07

Проект „Ученически практики” През учебната 2013/2014 година ПГ по СГСТ продължава работа по проект „Ученически практики“. Учениците отново ще могат в реална работна среда да приложат знания и умения придобити в професионалната им подготовка в училище. ПГ по СГСТ “Н. Вапцаров” от учебната 2012/2013 година работи по проект “Ученически и студентски практики”. Проектът се финансира

Вижте повече →