Проект BG 051PO001 – 3.2.03 “Управление за ефективно професионално образование”

Целта на проекта е разработване и въвеждане на Единна система за управление на професионалното образование (ЕСУПО) в Република България. С помощта на разработения в рамките на проекта инструментариум – система от ииндикатори и показатели, методология, наръчници, уеб-базирана платформа за анкетни проучвания, професионалните гимназии ще имат възможност да получават информация за степента на удовлетвореност на обучаващи, обучавани, родители, представители на

Вижте повече →