Категория: Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ“

През учебната 2014/2015 година ПГСГСТ  работи по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“, дейност: ОБСЛЕДВАНЕ, ТЕХНИЧЕСКА ПАСПОРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИЦИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДИ ОТ ПЪРВА ДО ТРЕТА КАТЕГОРИЯ Програмата ще обхване финансиране на следните видове дейности: поддейност І: архитектурно заснемане; поддейност ІІ: конструктивно обследване и технически паспорт

Вижте повече →

Национална програма „Модернизация на материалната база в училище” на МОН

Настоящата Национална програма е продължение на успешно реализираните програми за модернизиране на системата на професионалното образование, за подобряване на материалната база в училища, за създаване на достъпна архитектурна среда и за подпомагане на процеса на оптимизиране на училищната мрежа. Необходимостта от програмата е продиктувано от поставения акцент в политиката на Министерството на образованието и науката

Вижте повече →