Категория: ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” „УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ” УСПЕХ

ПГ по СГСТ реализира проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици

Вижте повече →

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

“ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” “УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ” УСПЕХ През учебната 2014 – 2015 година продължава работата по проекта. Областите на извънкласни дейности по “УСПЕХ”, които са избрани са: “Природоматематически науки” със сформиран клуб “Екстериорен и интериорен дизайн” и “Комуникативни умения на роден език” – клуб “Радиотеатър”. Участие ще вземат

Вижте повече →