22 април – ДЕН НА ЗЕМЯТА

 

В глас на природата се превърнаха днес учениците от ПГСГСТ – Чепеларе. Своята отговорност към земята като хора и бъдещи специалисти те афишираха, засаждайки дръвче… Така вече в училищния двор ще живеем заедно с кедър, клен и смърч форма compacta.и ще попиваме от тяхната толерантност.