2 ЮНИ – ДЕН ЗА ПАМЕТ

На 2-ри юни – с почит, преклонение и признание към Ботев и всички, дали живота си в името на България…

Христо Ботев, чиито огнени слова днес изгарят душите ни: „Аз ще направя ръцете си на чукове, главата си на бомба и пак ще изляза на борба със стихиите.“ Родолюбие е способността „силно да любиш и мразиш“, а желанието за свобода е способно да изчерпи любовта и да я измести от човешката екзистенция. Поетът, който каза: „Ако умра – ще умра за Отечеството“. Тази неистова любов за свобода отне живота на гения, който го бе поверил на България. Ботев – орисан в борба за свобода, орисан с още стотици хиляди герои, чиято гибел ги отведе в безсмъртието.

На 2-ри юни в минутата мълчание с един въпрос: „Можем ли днес да служим на Родината си така?“