150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ!

„…и че трябва твърдост, кураж, постоянство,
че страхът е подлост, гордостта – пиянство,
че равни сме всички в големия час –
той внасяше бодрост в народната свяст…“

Из „Левски“- Иван Вазов

В памет на Апостола възпитаниците от осми клас при ПГСГСТ участваха в урок – беседа проведен под ръководството на г-н Учиков – преподавател по История и цивилизации. След споделените интересни факти, учениците отправиха своето послание с крилати фрази на Левски. Те се включиха в инициативата на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив за съвместно отбелязване на бележитата дата от БЕЗСМЪРТИЕТО НА АПОСТОЛA