Kратко ръководство за работа с G Suite class room

Лесен начин да видим какво има да изпълняваме:
classroom

Краткo видeo, как се работи с google classroom

Как да ползваме Гугъл класна стая от мобилно приложение