УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Име, фамилия Длъжност
1 инж. Елена Касабова Директор,

Преподавател – специалност „Механизация на селското стопанство“

2 Стойка Терзиева Заместник-директор,

преподавател по биология и химия

3 Тонка Гюрова Старши учител по български език и литература
4 Здравка Шопова Старши учител по математика
5 Гергана Качакова Старши учител по английски език и музика
6 Теодора Анастасова Старши учител по английски език и изобразително изкуство
7 Никола Учиков Старши учител по история
8 Светла Букова Учител по български език и литература, философия
9 инж. Тодор Лазаров Старши учител по информационни технологии, учител – специалности „Мехатроника“ и „Механизация на селското стопанство“
10 Васил Демирев Учител по физическо възпитание
11 Величка Дамянова Старши учител – специалности „Механизация на селското стопанство“ и „Горско и ловно стопанство“
12 инж. Митко Радев Старши учител – специалност „Горско и ловно стопанство“
13 инж. Мария Ихтярова Учител – специалност „Горско и ловно стопанство“
14 Банко Терзиев Старши учител – специалност „Механизация на селското стопанство“, инструктор
15 Тодор Карамихалев Старши учител – специалност „Механизация на селското стопанство“
16 Ангел Качоров Учител – специалност „Механизация на селското стопанство“, инструктор
17 инж. Иван Петров Учител – специалност „Мехатроника“
18 Щиляна Чакърова Старши учител по руски език
19 Теменужка Рубска Учител – специалност „Туристическа анимация“, биология и здравно образование
20 Виолета Ангелова Учител по физика и астрономия
21 Камен Травлев Възпитател в Ученическо общежитие и учител по география
22 Кирил Буковинов Старши възпитател в Ученическо общежитие
23 Васка Куцева Старши възпитател в Ученическо общежитие
24 Атанаска Дзивкова Старши възпитател в Ученическо общежитие