ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 1. Покана за заседание на Обществения съвет за 09.01.2018 г.Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
 2. Покана за заседание на Обществения съвет за 21.12.2016 г.
 3. Протокол №1 с вх. № 1157-1/ 23.12.2016 г.
 4. Протокол №1 от 21.12.2016 г.
 5. Заповед № РД 03-140/ 23.12.2016 г. на директора на ПГСГСТ – Чепеларе за определяне състава на Обществения съвет при ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Чепеларе
 6. Покана за заседание на Обществения съвет за 05.01.2017 г.
 7. Протокол №2 от 05.01.2017 г.
 8. Покана за заседание на Обществения съвет за 01.09.2017 г. 
 9. Протокол №1 от 01.09.2017 г.
 10. Заповед № РД 04-98/ 02.11.2017 г. на директора на ПГСГСТ – Чепеларе за изменение на заповед № РД 03-140/ 23.12.2016 г. за определяне състава на Обществения съвет при ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Чепеларе
 11. Покана за заседание на Обществения съвет за 09.01.2018 г.
 12. Покана за заседание на Обществения съвет за 03.09.2018 г.
 13. Протокол №1 от 03.09.2018 г.
 14. Протокол №2 от 09.01.2018 г.
 15. Покана за заседание на Обществения съвет за 07.01.2019 г. 
 16. Протокол №2 от 07.01.2019 г.
 17. Покана за заседание на Обществения съвет за 03.09.2019 г.
 18. Протокол №1 от 03.09.2019 г.
 19. ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПГСГСТ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” ГР. ЧЕПЕЛАРЕ
 20. Покана за родителска среща на 11.12.2019 г.
 21. Покана за събрание на родителите за излъчване на членове на Обществения съвет към ПГСГСТ – Чепеларе на 16.12.2019 г.
 22. Протокол от събрание на родителите за излъчване на членове на Обществения съвет към ПГСГСТ – Чепеларе – 16.12.2019 г.
 23. Заповед № РД 06-144/ 14.01.2020 г. на директора на ПГСГСТ – Чепеларе за определяне състава на Обществения съвет при ПГСГСТ “Н. Й. Вапцаров” гр. Чепеларе
 24. Протокол №1 от 16.12.2019 г.
 25. ПРОТОКОЛ № 2 2019 – 2020
 26. ПРОТОКОЛ № 2 2020 – 2021