УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2023 – 2024 година

Ученици от 9, 10, 11 и 12 клас от ПГСГСТ участваха в областен етап от Ученически игри 2023 – 2024 година по футбол, във възрастова група юноши (XI – XII клас).