Съобщение

Във връзка с писмо на РЗИ – Смолян  от 07.01.2022 г., за достигната заболеваемост в община Чепеларе, Ви съобщаваме, че от 10.01.2022 г.  учениците от ПГСГСТ ще продължат обучението си присъствено – с тестване за  COVID – 19.