РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ НА ТЕМА „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

Училището ни разработи, спечели и реализира проект по Национална кампания „За чиста околна среда – 2022“, инициирана от ПУДООС към МОСВ.

Основната идея на проекта е да разчупим модела на обучение, като на едно и също място съвместим формирането на  двигателна култура, атрактивното и ефективно провеждането на практически занятия, и почивка чрез наблюдение и уважение на заобикалящия ни свят. Така асоциацията с приятното (спортът и почивката) ще осигури полезното (обучението).

Създадохме с нашите ученици ароматно кътче за спорт, обучение и почивка в двора на нашата гимназия.