РЕАЛИЗИРАНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОЩЕ ЕДНА ПРОФЕСИЯ

Николай Радоев завърши успешно ПГСГСТ в специалност „Механизация на селското стопанство“, професия „Монтьор на селскостопанска техника“. В рамките на 3 години, успоредно с обучението си в ПГ, той участва в НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ КАРИЕРА“ за придобиване професионална квалификация по професия от професионално направление „Компютърни науки“. Успехът му е вече факт. Николай Радоев е първият наш възпитаник, завършил средното си образование с две професии – „Монтьор на селскостопанска техника“ и „Приложен програмист“.

БРАВО, Ники!

В училището ни научи най-важните думи: „Няма невъзможни неща!“