ПРОЕКТ BioRES

ПГ по СГСТ бе поканена за участие в  образователно пътуване относно устойчивите регионални вериги за снабдяване и търговия с дървесна биомаса от Националната Асоциация по Биомаса – България, която е партньор в проекта BioRES, който е финансиран чрез програмата на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и цели да подобри местните връзки и потребление на дървесна биомаса на регионално ниво чрез създаване на Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса (ЦЛТБ). Обучението е част от проекта BioRES и се проведе в периода 29 ноември – 05 декември 2015 г. включващо посещение на ЦЛТБ в Словения, Австрия и Германия, където се  представиха технологични и икономически модели за изграждането на местни центрове за симулиране ползването на дървесна биомаса. ПГ по СГСТ бе представлявана от инж. Митко Радев.