ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

По проект “Ученически практики” за учебната 2014 – 2015 година бяха включени 31 ученика от ПГСГСТ. Всички те завършиха успешно, за което получиха сертификати и им бяха изплатени стипендии в размер общо на 9300 лева.