Проект „ПРОФЕСИЯ БЪДЕЩЕ”

Един от заключителните етапи по проекта се осъществи на 05.12.2014 г. в град Смолян, в който участие взеха г-жа Нина Алексиева – старши експерт РИО Смолян като партньор по проекта, както и партньорите от Сдружение “Знам и Мога” – София, много представители на професионални гимназии от област Смолян и служители на Центъра за кариерно консултиране Смолян. Проведе се информационен семинар, който имаше за цел да популяризира резултатите от дейностите по проект “Професия бъдеще”. ПГСГСТ – Чепеларе активно се включи в него в лицето на госпожа Стойка Терзиева, която сподели опит и впечатления от обучителните визити в София и Великобритания.