ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.014-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

https://dual.mon.bg/

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.014-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

Съгласно Заповед № РД 09-2682/ 02.10.2020 г. на министъра на образованието ПГСГСТ – Чепеларе е включена по реализирането на дейности по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Проекта обхваща учениците от IX-ти и  X-ти клас от специалност „Мехатроника“, професия „Мехатроника“, обучение чрез работа /дуална система на обучение/. Броят на включените ученици е 23. Фирмата партньор за реализиране на обучението чрез работа и осъществяването на дейности по проекта е „Амер Спортс България“ ЕООД

Изтегли (PDF, 368KB)