ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

За втора година ПГСГСТ Чепеларе ще участва в консорциум с още две училища – ПГСС „Гео Милев“ гр. Мъглиж и ПГ по туризъм гр. Слънчев бряг, в спечелен проект по програма Еразъм + КА1-мобилност на тема „От семената за посев до храната“ с № на договор 2015-1-BG1-KA-102-014057 с ЦРЧР. Провеждането на мобилността ще се проведе от 28.03.2016 г. до 11.04.2016 г. година в Италия. От ПГСГСТ ще вземат участие 10 ученици от 9, 10 и 11 клас.