ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБЕН ПРОЦЕС

След заседание на Областен оперативен щаб за противодействие на Ковид – 19 и Заповед № РД – 01- 48/ 11.03.2021 г. на РЗИ Смолян, се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от 5 до 12 клас в област Смолян, за периода от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г.