ПРЕДАВАНЕ ЩАФЕТАТА НА ПОСЛАНИЕТО…

Стара истина е, че трябва да отидеш на правилното място, за да получиш правилната оценка.

Много хора стоят на грешното място и се ядосват, че не ги ценят.

Уважаеми колеги,

скъпи ученици,

Избрахме с много обич и от сърце за вас оттук да тръгва пътят, по който ще бъдете оценени.

Пътят! По него тече животът, по него крачи и смъртта. Именно за това избрахме да започнете оттук, водени от думите на нашия патрон: „За него – Живота – направил бих всичко!“

Пътят е съдба за човека – за едни от вас начало, за други край. Но от всеки един зависи по какъв път ще поеме! Защото пътища много, но пътят е само един.

Казват, че когато човек иска нещо много силно, животът го среща с правилните хора, на правилното място.

Тук в това училище сте виждали душите ни – понякога голи и беззащитни, но именно тук, вместо да ги смажете, вие ги прегърнахте…

Щастие, че сме тук и сега – днес, защото в ден като днешния се чувстваме взаимно свързани, защото всички ние сме училището.

С благодарност, че се срещнахме бъдете силни, вярвайте в доброто и правете добро!