ПРАКТИКА ПО ЛОВНО СТОПАНСТВО В ДЛС „КОРМИСОШ”

Ученици от  11 клас на ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров” бяха на практика по ловно стопанство при един вече завършил – директорът на ДЛС „Кормисош” инж. Костадин Радков, бивш възпитаник на ПГСГСТ. Много полезна и изпълнена с емоции беше тази практика. Учениците наблюдаваха морфологични белези на препарирани бозайници, обекти на лов. Разгледаха богатата сбирка от ценни ловни трофеи и самостоятелно направиха оценка на някои от тях. По-късно лично инж. Радков им показа селективен ловен капан, а по-късно и устройство на комплекс за подхранване в една от двете бази за интензивно развъждане на дивеч на стопанството. Последва наблюдение от чакала.

Освен че научиха много, учениците изпитаха положителни емоции, които със сигурност ще помнят цял живот. А инж. Радков ги изпрати с покана и планове за следващата практика. И така затвори кръга на миналото, настоящето  и бъдещето на ПГСГСТ, гр. Чепеларе. БЛАГО ДАРИМ!!!