Срокове за подаване на документи, класиране и записване

 

График дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2023/2024 година съгласно Заповед № РД 09-406130.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД 09-891/ 24.04.2023 г. на Министъра на образованието и науката

График по приемането на ученици след завършено основно образование

 

Изтегли (PDF, 195KB)