Срокове за подаване на документи, класиране и записване

 

График дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2024/2025 година съгласно Заповед № РД 09-2045/ 28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД 09-682/ 20.03.2024 г. на Министъра на образованието и науката

 

 

 График по приемане на ученици след завършено основно образование
Класиране Подаване на документи за

участие в:

Обявяване на списъците с

приетите ученици

Записване на приетите ученици
I етап на класиране от 08.07.2024 г.
до 10.07.2024 г.
до 12.07.2024 г. от 15.07.2024 г.

до 17.07.2024 г.

II етап на класиране от 15.07.2024 г.

до 17.07.2024 г.

до 19.07.2024 г. от 22.07.2024 г.

до 24.07.2024 г.

III етап на класиране 26.07.2024 г.
и 29.07.2024 г.
30.07.2024 г. 31.07.2024 г.

и 01.08.2024 г.

IV етап на класиране 05.08.2024 г.

и 06.08.2024 г.

до 07.08.2024 г. от 08.08.2024 г.

до 09.08.2024 г.