ПГСГСТ – с любов към математиката…

Днешният ден в гимназията ни бе изпълнен с положителни емоции и усмивки, провокирани от инициативата на г-жа Маринова – нашият учител по математика. Учениците с радост прегърнаха идеята и образуваха огромно сърце, в центъра на което изписаха най – използваните формули по предмета.