ПГСГСТ ПО-БЛИЗО ДО МЕЧКИТЕ И ПЪСТЪРВИТЕ В СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА

На 05.04.2023 г. ученици от XI и XII клас на ПГСГСТ посетиха рибарник “Шарения мост” и Музея на мечката – два обекта, намиращи се в с. Триград. Рибовъдното стопанство е най-големият производител в България на зарибителен материал от балканска пъстърва – вид, оцеляването на чийто автохтонни популации е в опасност. Учениците бяха посрещнати от собственика Пламен Мочовски и подробно запознати с техниката за естествено излющване и отглеждане на малки балкански пъстърви, в условия много близки до естествените.

Посещението на Музея на мечката беше своеобразно продължение на проведеното в нашата гимназия “Мечешко училище” в края на месец ноември миналата година. Обучаващ тогава беше нашият приятел Йордан Тотев – създател на инициативата “Мечешки истории”.