Откриваме Новата учебна 2023-2024 година

Уважаеми ученици и родители,

Откриваме Новата учебна 2023-2024 година на 15.09.2023 г. от 10:30 часа в двора на гимназията.

Заповядайте, да споделим заедно емоциите от първия учебен ден!