ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Педагогически специалисти от ПГ по СГСТ – Чепеларе ще участват в обучения за повишаване на педагогическата квалификация на теми: „Тестовете като инструмент на оценка за придобиване на професионални знания, умения и компетентности” и “Професионалният стрес – техники за превенция и справяне със стреса на работното място” с УИН 26070032 в периода 9 – 14 юни 2023 г. / изнесено присъствено обучение и онлайн обучение” в гр. Хисаря.