ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Педагогически специалисти от ПГ по СГСТ – Чепеларе ще участват в провеждане на квалификационно обучение на педагогически специалисти по  програма “Работа в мултикултурна среда”, с УИН 26070031 в ИРОПК на МОН в периода 30.10. – 3.11.2023 г., като задължително присъствена форма се провежда в периода 30 – 31.10.2023 г. в с. Сушина, област Шумен