НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ“

През учебната 2014/2015 година ПГСГСТ  работи по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“, дейност: ОБСЛЕДВАНЕ, ТЕХНИЧЕСКА ПАСПОРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИЦИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДИ ОТ ПЪРВА ДО ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Програмата ще обхване финансиране на следните видове дейности:

  • поддейност І: архитектурно заснемане;
  • поддейност ІІ: конструктивно обследване и технически паспорт на сградата;
  • поддейност ІІІ: енергийно обследване и енергиен сертификат на сградата; или
  • поддейност ІV: актуализация на съществуващо енергийно обследване и
  • енергиен сертификат на сградата.