Национална образователна кампания на КНСБ “Моето първо работно място”

И през учебната 2013/2014 година ПГ по СГСТ “ Н.Й.Вапцаров” ще продължи работа по Национална образователна кампания на КНСБ “Моето първо работно място”

Чрез запознаването на зрелостниците с основните трудови, социални и осигурителни права, националната кампания има за основни цели да подпомогне:

  • развитието на гражданското самосъзнание на завършващите средните училища;
  • прехода от училище към пазара на труда, успешната адаптация на учениците към света на труда;
  • мерките срещу разрастването на сивата икономика;
  • кариерното развитие на учениците ;
  • достойното представяне на завършеното училище.