Национална кампания “Участвам и променям”

Инициативата е ориентирана към осъществяване на гражданско и здравно образование в училище. Тя се фокусира върху теми, свързани с разширяване и стимулиране на формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъмпоставяне на фокус върху здравословния начин на живот и конструктивните поведения на децата и учениците; подкрепяне на ролята на възрастните в грижите им за децата, както и сътрудничеството между институциите в системата на образованието, семействата и други институции и служби в общността в тяхната съвместна грижа за подрастващите.