Наркотиците убиват, имаме избор!

Под този надслов премина откритият урок проведен днес в ПГСГСТ. Инициативата бе продиктувана от актуалността на темата и  по повод на образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури”, реализирана съвместно от ВСС и МОН. Специален гост и лектор на събитието бе съдия Славка Гемишева, председател на РС – гр. Чепеларе. Учениците Светла Паликарова и Константин Хаджиев, взеха дейно участие, като  водещи  и презентатори. Съдия Гемишева отговори на поставените въпроси от учениците и проведе с тях откровен и приятелски разговор, за вредата и наказателната отговорност при  употребата и разпространението на наркотици. С благодарност, отправяме посланието: „ Не на наркотиците, бъди свободен!“