„МЕЧЕШКО УЧИЛИЩЕ“ НА ГОСТИ В ПГСГСТ

Учениците от ПГ бяха част от инициативата на „Мечешки истории“ и НПО Сдружение „Урсус“, във връзка с проекта на МОСВ „Младежи за околна среда“. Гостът ни Йордан Тотев представи проекта „Мечешко училище“, чиято основна цел е повишаване на информираността и ангажираността на младите хора/ местното население към опазване на околната среда, в частност кафявата мечка и други защитени видове.

Благодарим за възможността да бъдем част от „Мечешко училище“!