Международен ден на математиката

14 март е избран за Международен ден на математиката, тъй като на тази дата в много страни се отбелязва т.нар. „Ден на Пи“. Той е наречен така на числото π, което представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър  и е приблизително равно на 3.14.

Международният ден на математиката се отбелязва на 14 март по целия свят, а днес и в ПГСГСТ” Никола Вапцаров”. Тази година всички ученици са призовани от г-жа Маринова (учител по математика) да участват в Ден на самоуправлението, изнесени уроци, математически декорации и др.