Междуинституционална квалификация

Междуинституционална квалификация на тема „Споделяне на добри практики за задържане на учениците в училище“ в периода 25 – 26.11.2022 г. в гр. Хасково. Участници – педагогическите специалисти от Професионална селскостопанска гимназия гр. Садово, Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора и ПГ по СГСТ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Чепеларе.

Изтегли (PDF, 145KB)