Квалификационно обучение

Във връзка с реализиране на част от Плана за квалификационна дейност на 19 и 20 февруари 2016 година в с. Ичера колективите на ПГСГСТ – Чепеларе и ПГСС – Нова Загора участваха в квалификационно обучение на тема “Ефективно и позитивно управление на дисциплината в училището и класа”, проведено от “Тренинг плюс” ЕООД.