ЕРАЗЪМ+

От 28.03.2016 г. започна участието на 10 ученика от ПГСГСТ по проект за мобилност на тема „От семената за посев до храната“. Мобилността се реализира в Италия, район Пиамонте, град Кастелето Тичино в периода от 28.03.2016 г. до 11.04.2016 г .