Европейския ден на спорта в училище

Във връзка с Европейския  ден на спорта в училище, който се отбелязва всеки последен ден от месец септември, между учениците от различните класове бяха проведени щафетни игри.