Дни на професиите

ПГ по СГСТ – Чепеларе взе участие в Дни на професиите по планови региони BG 051PO001-3.3.07-0001 “Ученически практики”. Мероприятието се проведе в гр. Пловдив от 18.10.2013г. до 20.10.2013г. В него взеха участие ПГ от области Смолян, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Официален гост от МОН бе г-жа Гатева – експерт професионално образование.