Дискусия между учениците от ПГСГСТ „Н.Вапцаров“ -Чепеларе и представители на съдебната власт се състоя на 24.01.2024 г.

Ученици от 11а,  11б и 12 клас се включиха в дискусията с Иван Радков – държавен съдебен изпълнител и Андрей Пехливанов – съдия по вписвания при Районен съд – Чепеларе.
Темата “Функции на  “съдебния изпълнител”, “съдия по вписванията” и ” нотариуса” предизвика интерес и редица въпроси, които възпитаниците на гимназията отправиха към юристите.
Събитието е част от образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие” на ВСС и МОН.
Това е второто активно участие на учениците от професионалната гимназия в Чепеларе по съвместния проект на образователното министерство и ВСС. През ноември м.г., по същата образователна програма гимназистите от 8, 9 и 11 клас, реализираха симулативен процес по реално наказателно дело.