Ден на розовата фланелка

Всяка последна сряда от февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“. Той символизира неприемането на тормоза и насилието в училище. С активна позиция и отговорно отношение  към  отбелязването  на този ден, учениците от ПГСГСТ се включиха със своите послания.