Графици

schedule_clipart 450x300

Графици учебно време и учебни часове

Информация относно графика на учебното време и учебните часове.

Консултации родители

Информация касаеща родителите относно консултацийте.


График контролни и класни работи

Тука ще намерите информация за графика на контролните и класните работи.

ГРАФИК за консултации на учителите

Информация за ГРАФИК за консултации на учителите .


График за провеждане на допълнителен час по ФБС

Тука ще намерите информация за графика за провеждане на допълнителен час по ФБС.