В ЧАС ПО ГОРСКИ КУЛТУРИ

Макет на разсадник през погледа на Емилия и Силвия Джучкови.
Естетика и красота!