Випуск 2022 си отива

 Настъпи часът за раздяла. Двадесет и девет момичета и момчета на 12. 05.2022 г. от 11:00 часа от ПГ ще сложат точка на своето приключение „ученически живот“.

Заповядайте! – родители, учители, приятели и съученици – да споделим емоциите им, радостта и малкото тъга…

„Делник беше този ден

тих и най – обикновен,

а камбани звъннаха безброй,

че внезапно стана празник той.“